เตียงมือหมุน BT602 M

Hospital bed Series 

Model : BT602M

 ฆพ.1243/2558

 

 

Visitors: 61,677