รถเข็นนั่ง CAREMAX CA963LFH

รถเข็นนั่ง Aluminium Wheelchair Model CA 963 LFH

6" front wheel  20" spoke wheel   Double crossbar Folding backrest     ฆพ 949/2557


฿0
จำนวน:
Visitors: 62,846