เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 

หรือ E-Mail : amcmedical118@gmail.com

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ดิจิตอล  TANITA  BD 590

- พิกัด  20 Kg. (44 Ib)

- ความละเอียด  10 g. (0.5 oz)

- ตัวเลข LCD 28 mm.  อ่านง่าย  ชัดเจน

- โปรแกรม Tare หักน้ำหนักภาชนะ  และ Hold ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก

- ถาดนอนเด็ก 570 x 390 x 25.5 mm. ถอดถาดไม่ได้

- แถบวัดส่วนสูง 0-55 cm. ละเอียด 1 mm.

- พลังงาน AA drycell จำนวน  4 ก้อน

 

 

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน EB-20 Baby Scale

 

 

- พิกัดกกำลัง 20 Kg

- ความละเอียด 5 g

- ระบบล็อคน้ำหนักอัตโนมัติภายใน 1.5 วินาที

- ตัวเลขแสดงผล LCD สีดำขนาดใหญ่ สูง 1 นิ้ว

- ถาดนอนแข็งแรง

 

 

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Visitors: 61,677