เครื่องชั่งน้ำหนักยืนเหยีบแบบดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 

หรือ E-Mail : amcmedical118@gmail.com

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักยืนเหยียบแบบดิจิตอล 9821 AM(Body analyser)

 

   

รองรับนำ้หนักสูงสุด:  150 kg 

* สามารถวัด ไขมันของร่างกาย / มวลน้ำ / มวลกล้ามเนื้อ โดยมีความละอียดเพิ่ม/ลดครั้งละ 0.1%

* สามารถแยกเก็บ memory bank ได้ 12 คน

* มี Mode การวัดสำหรับ นักกีฬา (athlete mode)

* สามารถใช้ชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักธรรมดาได้

 * Glass top ทำจากกระจกนิรภัย

 

   คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักยืนเหยียบแบบดิจิตอล  CR 3318 A

 

 - รองรับน้ำหนักสูงสุด 150 kg 

 - ตัวเครื่องหนา 18 mm

 - ทำจากกระจกนิรภัยหนา 8 mm

 

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Visitors: 61,678