เครื่องตรวจ Electrolyte (Electrolyte Analyzer)

PL1000 Series Electrolyte

Analyzer & Reagent Kit Model PL1000A 

ตรวจ  Na   K   Cl  Ca   pH serum และ Urine 

 

 

ฆพ 536/2557

Visitors: 43,455