ฆพ.1345/2559


 • se 1 2.jpg
  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiograph Model SE-1 Single channel EKG ฆพ.1345/2559

 • se 3.jpg
  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ElectrocardioGraph SE-3 (Wide Screen/Narrow Screen) ฆพ.1345/2559

 • se 601 C.jpg
  ฆพ.1345/2559 SE-601C6-channel ECG จอสี color TFT screenAlphanumeric keyboardOne-touch operation12 leads simultaneous acquisitionEnhanced weak signal detectionComprehensive filters ...

 • se1201.jpg
  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ SE-1201 ฆพ.484/2555
Visitors: 61,678